Магистратура

 

Магистратура оқытудың нормативті ұзақтығы:

- кәсіптік қызметтің ғылыми – зерттеу және педагогикалық түрлеріне бағдарланған ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша – оқу мерзімі 2 жыл.
- Кәсіптік қызметтің өндірістік және жобалық түрлеріне бағдарланған бейіндік бағыт бойынша – оқу мерзімі 1 -1,5жыл

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің
магистратура бойынша мамандықтар тізімі:
   

Мамандықтың коды

Мамандықтың аталуы

Білім

1

6М010200

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

2

6М010300

Педагогика және психология

3

6М010900

Математика

4

6М011000

Физика

5

6М011100

Информатика

6

6М011200

Химия

7

6М011300

Биология

8

6М011400

Тарих

9

6М011700

Қазақ тілі мен әдебиеті

10

6М011900

Шетел тілі: екі шетел тілі

11

6М012000

Кәсіптік оқыту (сала бойынша)

2. Гуманитарлық ғылымдар

12

6М020500

Филология

13

6М020700

Аударма ісі

3. Әлеуметтік ғылымдар және бизнес

14

6М050600

Экономика

15

6М050700

Менеджмент

16

6М050900

Қаржы

17

6М051000

Мемлекеттік және жергілікті басқару

4. Жаратылыстану ғылымдары

18

6М060200

Информатика

19

6М060800

Экология

5. Техникалық ғылымдар және технологиялар

20

6М070300

Ақпараттық жүйелер

21

6М070400

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

22

6М072000

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

23

6М072400

Технологиялық машиналар және жабдықтар   (салалар бойынша)

24

6М072900

Құрылыс

25

6М073000

Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастылымдарын өндіру

26

6М073100

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

6. Ауылшаруашылық ғылымдары

27

6М080100

Агрономия

28

6М080500

Су ресурстарды және суды пайдалану

29

6М080600

Аграрлық техника және технология

30

6М081000

Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау


03 шілдесінен 31 шілде аралығында – құжаттарды қабылдау.
10 тамызынан 15 тамызына дейін – шет тілінен түсу емтихандары.
16 тамызынан 20 тамызына дейін – мамандық бойынша түсу емтихандары.
25 тамызына дейін – қабылдау.
Магистратураға жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын игерген азаматтар қабылданады.
Магистратураға түсуші Қазақстан Республикасының азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар түсу емтихандарын:
- таңдау бойынша бір шет тілінен (ағылшын, француз, неміс; араб тілі бойынша араб тілін қажет ететін мамандыққа түсетін тұлғалар үшін);
- мамандық бойынша тапсырады.

 

Магистратураға түсуге қажетті құжаттар: 

1. Ұйым басшысының атына өтініш (арнайы бланкіде толтырылады);
2. Жоғары білімі туралы құжат, қосымшасымен (түпнұсқа);
3. Шетел тілінен (ағылшын, француз, неміс) тест тапсырғаны туралы сертификаты;
4. Кадрлар есебі бойынша жеке іс парағы және еңбек қызметін растайтын құжат (еңбек өтілі бар тұлғалар үшін);
5. 3x4 мөлшердегі 6 фотосурет;
6. 086-У нысанындағы медициналық анықтама;
7. Жеке куәлігі (түпнұсқа, көшірме);
8. Ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болса);
9. Шетел тілінен емтихан тапсыру үшін төленетін түбіртек (Ұлттық тестілеу орталығының реквизиттері мен төлем құны қосымшада келтіріледі);
10. Құжат тігілетін папка, конверт
11. Магистратура мамандығының кәсіби оқу бағдарламасын игеруге қажетті пререквизиттер туралы анықтамасы

Элективті пәндер каталогы

Білім беру бағдарламасы

Білім туралы Қазақстан Республикасының Заңы

Білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережесі

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесі

Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтарының жіктеуіші

Академиялық күнтізбе

JoomShaper