Автоматтандыру және басқару

БIЛIКТIЛIГІ
Бiрiншi жоғары бiлiм - техника және технологиялар бакалавры
БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ
«Автоматтандыру және басқару» білім беру бағдарламасы
Халықаралық аккредитация: ASIIN (31.03.2017-27.04.2018)
Бағдарлама: 5B070200 - Автоматтандыру және басқару
Оқу деңгейі: Бакалавриат
Емтихандар: Ұлттық бірыңғай тестілеу
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 4 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
Түлектерді өндірістің барлық салаларында басқаруға арналған ақпаратты өңдеу әдістері мен құралдарын қолданумен байланысты техникалық жүйелердегі автоматтандыру, ақпараттандыру және басқару бағытында қызмет етуге даярлайды.
Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері – әртүрлі өндірістердің процестерін басқарудың автоматтандырылған жүйелері, әртүрлі қызметтегі автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйелері, әртүрлі мақсаттағы мәліметтерді қабылдау, өңдеу және жөнелтуге арналған автоматтандырылған жүйелер, әртүрлі өндірістерді технологиялық даярлаудың автоматтандырылған жүйелер, өнеркәсіптің әртүрлі салаларында бөлшектерді, бұйымдарды, түйіндерді, құрылғыларды кешенді тестілеуге арналған автоматтандырылған жүйелер.

Бейінді пәндер:
• Электротехниканың теориялық негіздері
• Электроника
• Тиімділік әдістері
• Операцияларды зерттеу
• Вариациялық есептеулер
• Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
• Кәсіби мақсаттағы ақпараттық технологиялар
• Программалау тілдері мен технологиясы
• Объектіге бағытталған программалау
• Басқару объектілерін модельдеу және идентификациялау
• Жүйелерді модельдеудің программалық құралдары
• Басқарудың тиімді жүйелері
• Технологиялық үрдістерді тиімді басқару
• Автоматика элементтері мен құралдары
• Автоматтандырудың жергілікті жүйелері
• Басқарудағы жасанды интеллект әдістері
• Технологиялық процестер мен өндірістерді автаматтандыру

Білім беру артықшылықтары:
• Сәйкесінше әлеуметтік, ғылыми немесе этикалық мәселелерден сипат алатын тұжырымдарды қалыптастыру мақсатында сәйкес мәліметтерді (әдетте, алған білімдері аясында) жинақтау және интерпретациялау қабілетін; ақпаратты, идеяны, мәселені және шешімдерді тыңдармандарға, маман және маман емес тұлғаларға таныстыру қабілетін тәрбиелеу. Білім алу барысында алынған, адамға жоғары тәуелсіздік деңгейінде одан әрі білім алу үшін қажетті дағдыларды дамыту.
• Автоматтандыру және басқару жүйелерін жобалау, құру, сүйемелдеу және жетілдіру үшін қажетті математикалық модельдер мен әдістерді, физика және электротехника заңдары бойынша білім беру және оларды түсінуді қамтамасыз ету, оларды мамандану саласында практикалық қызметтің негізі ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастыру; автоматтандыру және басқару жүйелерін жобалау, құру, сүйемелдеу және жетілдіруде жетекші инженерлік практиканы пайдалану бойынша білім беру және дағдылар қалыптастыру; автоматтандыру және басқару жүйелерін жобалау, құру, сүйемелдеу және жетілдіруде қолданылатын программалық жабдықтаманы таңдау және тиімді пайдалану білімдері мен дағдыларын қалыптастыру.
• Автоматтандыру және басқару саласында іргелі инженерлік білімдерді қамтамасыз ету, автоматтандыру және басқару жүйелерін жобалау, құру, сүйемелдеу және жетілдіру саласындағы нақты жағдай ерекшеліктеріне қарай білімдерді пайдалану қабілетін тәрбиелеу; автоматтандыру және басқару жүйелерін жобалау, құру, сүйемелдеу және жетілдіру бағытындағы инженерлік мәселелерді талдау біліктілігін қалыптастыру; автоматтандыру және басқару жүйелерін жобалау, құру, сүйемелдеу және жетілдіру бағытында инженерлік жұмыстарды ұйымдастыру және бсқару қабілетін тәрбиелеу; автоматтандыру және басқару жүйелерін жобалау, құру және жетілдіру бағытында инновацияларды іздеу қабілетін дамыту.
Халықаралық қатынастар:
1. Санкт-Петербург ақпараттық технологиялар, механика және оптика ұлттық зерттеу университеті (Ресей) – ШЫҰ-ның қос диплом бағдарламасы.
2. Аликанте университеті (Испания)
3. Люблин технологиялық университеті
4. Пьер Мендеc-Франс атындағы университет, Гренобль ІІ (Франция)
5. Ұлы Петр атындағы Санкт-Петербург политехникалық университеті
6. Қолданбалы ғылымдар университеті, Берлин (Германия)
7. Савония қолданбалы ғылымдар университеті, Куопио, Финляндия
8. Каунасс технологиялық университеті (Литва)
9. Техникалық университет – София (Болгария)
10. Порто университеті (Португалия) және т.б.

Практика өту және жұмыспен қамтудың мүмкін ұйымдары: Технологиялық процестерді автоматтандыру және басқарумен байланысты қызмет атқаратын мемлекеттік және жеке меншік ұйымдар

Практика өту және жұмыспен қамтудың ұйымдары:
• "Стимул" ЖШС
• "Банк Центр Кредит" АҚ
• "Сбербанк" АҚ ЕБ
• АБ Ритейл ЖШС
• ISMA-KAZAKHSTAN
• "Доктор Веб - Орталық Азия" ЖШС
• "Сбербанк" АҚ ЕБ
• "Travel Center" ЖШС
• "Синетик" ЖШС ҮМЗ, Атомөнеркәсібі.
• "Инновациялық Технологиялар Паркі" АЭА
• "Alem Research" ЖШС ИТП АЭА АЛАТАУ
• "Локомотив" АҚ
• "Алматыэнергосервис" ЖШС
• "Жігермұнайсервис" ЖШС
• "Метрополитен" КМӨ
• "Қазпочта" АҚ филиалы – "Оңтүстік" Ақпараттық-логистикалық орталығы
• "Уыз Май Indusrty" ЖШС
• "СИСТЕМОТЕХНИКА" ЖШС
• "Қазатомөнеркәсіп ҰАК" ЕТИ АҚ
• " Қазатомпром" АҚ ҰАК “Жоғары технологиялар Институты" ЖШС
• "Семаз" ЖШС
БАҒДАРЛАМА ПАСПОРТЫ Мамандығы: Автоматтандыру және басқару
Мамандық шифры: 5B070200
Факультеті: Ақпараттық технологиялар
Оқу деңгейлері: Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері: күндізгі
Таңдау пәні: Физика
Бейіндік пән: Физика
Scientific Writing Автоматика құралдары
Автоматика құрылғыларының қосылу протокол қауіпсіздігі
Автоматиканың құрылымдары мен элементтері
Автоматты түрде реттеудің сызықты емес жүйелері
Автоматты түрде реттеудің сызықты жүйелері
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Алгоритм және оның күрделілігі
Алгоритмдеу және бағдарламалау
Әскери дайындық
Бағдарламалау
Басқару объектілерін моделдеу және идентификациялау
Басқарудың тиімді жүйелері
Вариациялық есептеулер
Дене шынықтыру
Дерек алмасу желілері мен протоколдары
Дерек құрылымы
Дерек сақтау технологиялары
Индустриалды есептеу технологияларының қосымшалары
Кәсіби бағдарламалау
Кәсіби қазақ (орыс) тілі
Кәсіби-бағытталған шетел тілі
Кибер-қауіпсіздік негіздері
Қазақ (орыс) тілі
Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Математика-1
Математика-2
Мәліметтердің интелектуалды талдауы
Метрология және өлшеу
Моделдеу жүйелерінің программалық құрылғылары
Объектіге бағытталған программалау
Операцияларды зерттеу
Операциялық жүйелер
Смарт-технология және автоматтандыру
Технологиялық үрдістерді тиімді басқару
Тиімділік әдістері мен сандық әдістер
Тілдер және программалау технологиясы
Физика-1
Физика-2
Философия
Функционалды бағдарламалау
Шетел тілі
Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
Электроника
Электротехниканың теориялық негіздері
Data mining-қа бағытталған бағдарламалау
Deep learning жүйелердін жүзеге асыру
SCADA бағдарламалық кешені
Автоматизация объекттерін жобалау
Автоматиканың құрылымдары мен элементтері
Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
Ақылды ұй жүйелерінің типті шешімдері
Анық емес модельдеу
Әлеуметтану
Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
Әл-Фараби және қазіргі заман
Басқару объекттерін модельдеу
Басқарудағы жасанды интеллект әдістері
Бірінші және екінші деңгейлі автоматтандыру жүйелері
Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
Жетілдірілген басқару әдістері
Жүйелерді нақты уақыт өлшемінде талдау және жобалау
Индустриалды коммуникациялар
Индустриалды қауіпсіздіктегі автоматтандыру
Индустриалды электроника қосымшалары
Инновациялық кәсіпкерлік
Класстеризация және классификация
Кірістірілген жүйелерді кұру
Қазақстан құқығы
Қаржылық сауаттылықтың негіздері
Қауіпсіздік әдістері мен құралдары
Қолданбалы интеллектуалды автоматтандыру проекті
Құқық негіздері
Машиналық оқыту негіздері
Мәдениет және дін
Мәдинеттану
Өндірістегі ақпараттық жүйелер
Психология
Робототехника жүйелері
Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
Саясаттану
Сенімділігі жоғары компьютер жүйелерін жүзеге асыру
Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
Теориялық және қолданбалы саясаттану
Технологиялық процесстерді және өндірісті автоматтандыру проекті
Технологиялық процестердің нейрондық желілері
Технологиялық үрдіспен өндірісті автоматтандыру
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Тұрмыстық автоматизация құралдары мен әдістері
Тұрмыстық автоматизация сенсорлары мен актуаторлары
Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
Фирманың экономикасы
Экология және тұрақты даму
Экономика негіздері
Диплом алды
Өндірістік
Учебная
JoomShaper