«Мұнай газ инжинирингі» кафедрасы

 

Кафедра меңгерушісі: т.ғ.к., профессор Таңжарықов Панабек Абсатұлы
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Кафедра келесі мамандықтар бойынша мамандар дайындайды:

Бакалавр:
-5В070800 - «Мұнай газ ісі»
-5В072400-«Технологиялық машиналар және жабдықтар» (салалар бойынша)
-5В073200-«Стандарттау, метрология және сертификаттау»
-5В070600 - «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау»
-5В070700 - «Тау-кен ісі»

Магистратура:
-6М072400 - «Технологиялық машиналаржәнежабдықтар».

Кафедраның негізгі міндеттері:
1. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес мамандарға теориялық және практикалық даярлық жасау.
2.Оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, тәрбие жұмыстарын ұйымдастырып оқу процесімен ұштастыру.
3.Келешек бітіруші мамандардың жұмыс беруші мекемелерімен байланыста болу.

Кафедраның негізгі функциясы:
- мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт, типтік оқу жоспары пән бағдарламасы негізінде болашақ мамандар даярлау барысында оқу үдерісінің кестесін, жұмыс оқу жоспарын, пән оқу бағдарламасын жасау;
- заманауй білім беру технологиясымен оқыту формасын пайдалану арқылы білім алушылардың оқу материалдарын игеру деңгейін көтеру;
- кафедраның мамандандырылуына сәйкес ғылыми зерттеулер бағыттарының тақырыптарын жүргізу;
- докторантура, магистратура арқылы ғылыми педагогикалық кадрларды даярлауға үлес қосу.
Кафедра, 5В070800 – «Мұнай газ ісі» және 5В072400-«Технологиялық машиналар мен жабдықтар» (салалар бойынша) мамандықтары бойынша мұнай газ саласына қажеттілікті ескере отырып, Қызылорда облысы мен еліміздің басқа да аймақтары үшін техника және технология бакалаврын дайындауда. Бұл мамандықтардың кәсіби қызмет ету аясына барлық өнеркәсіптік салаларының, оның ішінде мұнайгаз саласы, жобалау-конструкторлық және ғылыми-зерттеу ұйымдары, әртүрлі меншіктегі фирмалар кіреді. Университеттегі оқуын бітіргеннен кейінгі уақыттағы мамандардың айналысатын объектілеріне мұнайгаз саласындағы кәсіпорындардың технологиялық машиналарды жасаудың материалдары және технологиясы, технологиялық машиналар мен жабдықтарды конструкциялау мен пайдалану процестері жатады.
Кафедра, 5В073200-«Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандығы бойынша мұнайгаз өнеркәсібі мен машина жасау салаларының қажеттіліктерін ескере отырып, Қызылорда облысы мен еліміздің басқада аймақтары үшін нормалардың орындалуын бақылау және тарату, өнімдерге талаптар мен ережелер, процестер және жүйелерді құру, олардың өнімдері, өндірістері, қолданулары және метрологиялық қамтамасыз етулері, өнімдердің және қызмет көрсетулердің қауіпсіздіктері, өндірушілер мен тұтынушылар үшін жоғары экономикалық тиімділікке жеткізе алатын бакалавр мамандарын дайындауда. Бұл мамандықтар бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің түрлеріне өнеркәсіптің барлық саласында стандарттарға өзгерістер енгізу нормативті және нормативті-техникалық құжаттардың өңдеулері, өнімге (қызмет етуге) қойылатын ережелер, нормалардың сақталуын бақылау және енгізулер кіреді. Университеттегі оқуын бітіргеннен кейінгі кәсіби қызметінің объектілеріне басқару органдары, кәсіпорындар мен ұйымдар, өнімге, қызметке, жұмысқа, кәсіпорындар мен сынау зертханаларының жабдықтарына, өлшеу, сынау, бақылау әдістеріне, құралдарына, нормативтік құжаттарға, стандарттау, сертификаттау, метрология, сапа менеджменті жүйесіне, өндірістік, әлеуметтік, экологиялық қызметті метрологиялық камтамасыз етуге, өлшеу техникасын жобалауға, дайындауға, пайдалануға тікелей қатысты басқару органдары жатады.
2015 жылдың 24 тамызында кафедра аймағымыздың тау-кен саласының қажеттілігін қамтамасыз ету мақсатында 5В070600 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау», 5В070700 – «Тау-кен ісі» мамандықтары бойынша мамандар даярлауға арналған №12019394 лицензиясын алды. Бұл мамандықтар бойынша мамандар даярлау үшін 2018-2019 оқу жылында топтар ашылды. Қазақстан Республикасының білім беруді дамыту тұжырымдамасына сәйкес кафедра үздіксіз білім беру ісі көпдеңгейлі кәсіби білім жүйесін жүзеге асыру мақсатында, бүгінгі таңда 6М072400-«Технологиялық машиналар мен жабдықтар»(салалар бойынша) мамандығы бойынша магиcтранттар даярлануда. Кафедра ұжымы мұнай және газ компанияларына, өндіріске жоғары білікті мамандарды даярлау үстінде және білім беру мәселелеріне шолу мен талдама жүргізу бағытындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын университет зертханалары, кафедралармен және басқа да ЖОО бірлесе отырып төмендегідей жұмыстар жүргізуде:

1. Эксплуатационная надежность машин и оборудования нефтегазовых промыслов.
2. Разработка автоматизированной системы прочностного мониторинга трубопроводных конструкций.
3. Перспективы развития инновационных технологий в Кызылординской области
4. Разработка установки по очистке трубопроводов от остаточных газов(келісім-шартбойынша).
5. Мұнайжәне газ өндірупроцестерінавтоматтандыру.
6. Технология теплоизоляционного материала- пеностекла с волластонитовой структурой, с использованием кремнеземнистых и карбонатных пород Казахстана.
7. Технология монолитного строительства несъемной опалубки из щепоцементных плит в условиях Кызылординской области.
8. Динамическое взаимодействие плоских элементов строительных конструкций с деформируемым основанием.
5В070800 - «Мұнай газ ісі», 5В072400-«Технологиялық машиналар және жабдықтар» (салалар бойынша),5В073200-Стандарттау, метрология және сертификаттау», 5В070600 - «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау», 5В070700 - «Тау-кен ісі» мамандықтарын бітіруші түлектер университетті бітіргеннен кейін берілген мамандық бойынша мұнай газ өнеркәсібіне қатысты төмендегі лауазымдарда жұмыс істей алады:

- Инженер (І, ІІ, ІІІ категориялы);
- мұнай және газды өндіру шебері, операторы;
- қабат қысымын ұстау цехының операторы, шебері, бөлім бастығы;
- мұнайды дайындау және айдау қондырғысы цехының операторы, шебері;
- мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау көмекшісі, шебері;
- теңізде және құрлықтағы мұнай, газ және газконденсатты кен орындарын игеру және пайдалану шебері, операторы;
- ұңғыны зерттеу операторы;
- бас құрылғы лаборанты;
- жобалау институтында лаборант, маман, технигі.
- стандарттаужөніндегі инженер;
- сертификация жөнінде инженер;
- инженер-метролог;
- техник-метролог;
- инспектор;
- сапа бойынша менеджержәне т.б.

Оқу барысында студенттер өндірістік практикаларын төмендегі мұнай компанияларда өткізеді:
- АҚ«Петро Қазақстан Құмкөл ресорсиз»
- АҚ«Торғай Петролеум»
- БК «Қазгермұнай»ЖШС
- СНПС «Айдан Мұнай» ЖШС
- БК«Қуат Амлон мұнай» ЖШС
- АҚ «ҚОР»
- «КТС» ЖШС
- «КӘАҚҚ» РМК Қызылорда филиалыоқу-жаттығу базасы
- Мұнай құю терминалы «КАМ» БК ЖШС
- «Дос инжиниринг» ЖШС
- «Ақтөбе мұнай жабдықтары зауыты» АҚ.


Кафедра құрамы:
 

Оқытушының аты-жөні

Қызметі, ғылыми дәрежесі

Электронды адресі

Таңжарықов Панабек Абсатұлы

Кафедра меңгерушісіт.ғ.к., профессор

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Жұмағұлов ТемірбекЖамедұлы

т.ғ.к.

қауымдастырылған профессор м.а.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Кубенов Руслан Токтыбайұлы

т.ғ.к., аға оқытушы

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Әбілдаев Нұрлан Әлімханұлы

т.ғ.к., аға оқытушы

Nur_ab1968@ maiI.ru

Ержанова Айгүл Тұралиқызы

аға оқытушы, техника жәнетехнология магистрі

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Абжаев Марат Мәлікұлы

аға оқытушы, техника жәнетехнология магистрі

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Юсупова Лена Ергенбайқызы

ағаоқытушы, техника жәнетехнология магистрі

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дуненова Айнур Абишевна

Оқытушы

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сүлейменов Нұржан Сұлтанұлы

аға оқытушы

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Айдарова Айжан Қонысбекқызы

магистр, оқытушы

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Жақсылықов Еркебұлан Әділбекұлы

магистр, оқытушы

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Махатова Нұржамал Шаймерденқызы

Магистр, оқытушы

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Демеуова Ақмарал Бахытбековна

Магистр, аға оқытушы

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Амангельдиева Гүлмадина Болатовна

Магистр, оқытушы

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Кафедра жетістіктері: 

1. Таңжарықов Панабек Әбсатұлы
- «ҚР Президентінің алғыс хаты» – 2005 жыл;
- «ҚР білім беру ісінің құрметті қызметкері» – 2007 жыл;
- «ҚР ЖОО-ның үздік оқытушысы -2009 жыл»;
- «Ы. Алтынсарин төсбелгісі» - 2010 жыл;
- «ҚР ҰИА Ө.А. Жолдасбеков атындағы медаль» - 2016 жыл.

2. Жұмағұлов Темірбек Жамедұлы
- «ҚР Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендианты» - 2009 жыл;
- «ҚР ЖОО-ның үздік оқытушысы - 2014 жыл»;
- «ҚР Тұңғыш Президенті Елбасы Қорының лауреаты» - 2017 жылы.

Халықаралық байланыс:
Халықаралық қатынастар бойынша кафедра И.М. Губкин атындағы Москва мемлекеттік мұнай–газ университеті (Ресей), Қазан Федералды университеті(Ресей), Қазан ұлттық зерттеу технологиялықуниверситеті (Ресей) Оңтүстік Альберта Технологиялық институты (Канада), Ухта мемлекеттік технологиялар университеті (Ресей), Пекин мұнай-газ университеті (Қытай) және Қазақстан Республикасының төмендегі жоғары оқу орындарымен тығыз байланыста:
- Қ.И. Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті;
- Қазақ Британ техникалық университеті;
- Ш.Есенов атындағыКаспий мемлекеттік технология және инженеринг университеті;
- Атырау мұнай газ институты.
- Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

Тәрбие жұмыстары:
Кафедраның тәрбие жұмыстарының жүргізілуінің нәтижелі болуының қажетті шарты – бүгінгі күн сұраныстары деңгейіне қарай маман қалыптастыру. Кафедрада 12 академиялықтопта 114 студент, оныңішінде 60 мемлекеттік грант иегерлері, 54ақылынегізіндебілімалуда. Кафедраның тәрбие жұмысы келесі бағыттарда жүргізілуде:
- Тәрбие жұмысының ақпараттық-сараптамалық, ұйымдастыршылық және әдістемелік қамтамасыз етілуі;
- Білім алушының азаматтық-патриоттық және құқықтық тәрбиесін қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар;
- Білім алушының рухани-адамгершілік бейнесін қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар;
- Білім алушыда әлеуметтік маңызы бар қасиеттердің, коммуникативті мәдениеттің қалыптасуына және жас таланттарға қолдау көрсетуге бағытталған іс-шаралар.

Материалды-техникалық база:
Кафедра қажетті оқу лабораторияларымен, кабинеттермен, лекция оқитын жаңа электронды құралдармен жабдықталып, аудиториялармен қамтамасыз етілген:
1) №203 «Технологиялық процестерді бақылаудың теориялық негіздері» зертхана;
2) №115 «Бұрғылаулық және тампонаждық ерітінділер» зертхана;
3) №115 кешенді зертхана;
4) №115б«Дәнекерлеу технологиясы» зертхана
5) №516«Скважиналарды бұрғылау техникасы және технологиясы» дәрісхана;
6) №512 лекциялық дәрісхана(проектор және интерактивті тақта);
7) №513 лекциялық дәрісхана(проектор және интерактивті тақта);
8) №515 интерактивтік технологиялар дәрісхана;
9) №518 Компьютерлік класс (10 компьютер, 1виртуалды тренажер).

Эдвайзерлер:
1. Л.Е.Юсупова – ағаоқытушы,магистр;
2.Г.Б. Амангельдиева– оқытушы, магистр;
3.А.Б. Демеуова– оқытушы, магистр;
4.А.А.Дуненова-оқытушы,магистр;
5. А.Т. Ержанова- ағаоқытушы,магистр;
6. Н.С.Сулейменов- ағаоқытушы;
7.Е.А.Жаксылыков-оқытушы,магистр;

Мекен жайымыз: Абай даңғылы 66, 5 оқу ғимараты,
«Мұнайгаз инжинирингі» кафедрасы, тел.8(7242)23-59-55

JoomShaper